مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 1 - نمایندگی دامنه : ملی
ثبت دامنه های :
net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله : 4,800 هزار تومان
تعداد ثبت دامنه .IR یکساله : 3 عدد
ثبت دامنه بصورت آنی
ماژول برای WHMCS : دارد
نصب ماژول در صورت نیاز برای شما : رایگان

آدرس پنل نمایندگی : http://irdomain.plusreseller.net/resellers/

14,400 تومان به صورت یک بار
نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 2 - نمایندگی دامنه : ملی
ثبت دامنه های :
net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله : 4,600 هزار تومان
تعداد ثبت دامنه .IR یکساله : 6 عدد
ثبت دامنه بصورت آنی
ماژول برای WHMCS : دارد
نصب ماژول در صورت نیاز برای شما : رایگان

آدرس پنل نمایندگی : http://irdomain.plusreseller.net/resellers/

27,600 تومان به صورت یک بار
نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 3 - نمایندگی دامنه : ملی
ثبت دامنه های :
net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله : 4,400 هزار تومان
تعداد ثبت دامنه .IR یکساله : 12 عدد
ثبت دامنه بصورت آنی
ماژول برای WHMCS : دارد
نصب ماژول در صورت نیاز برای شما : رایگان

آدرس پنل نمایندگی : http://irdomain.plusreseller.net/resellers/

52,800 تومان به صورت یک بار
نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 4 - نمایندگی دامنه : ملی
ثبت دامنه های :
net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله : 4,300 هزار تومان
تعداد ثبت دامنه .IR یکساله : 20 عدد
ثبت دامنه بصورت آنی
ماژول برای WHMCS : دارد
نصب ماژول در صورت نیاز برای شما : رایگان

آدرس پنل نمایندگی : http://irdomain.plusreseller.net/resellers/

86,000 تومان به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.198.243.51) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution